Sistem Pengurusan

Kita dapat mencapai matlamat ini dengan mengenal pasti dan memperbetulkan sebarang keadaan kerja dan/atau amalan yang berpotensi tidak selamat serta menggalak sekitaran kerja yang selamat.

Golden Age Solutions komited sepenuhnya untuk:

  • Memastikan satu sekitaran kerja yang selamat kepada para pekerjanya
  • Berusaha berterusan untuk memperbaiki prestasi keselamatan, dan
  • Memupuk satu set minda budaya dalam syarikat untuk mencapai sekitaran kerja sifar bahaya

Kita dapat mencapai matlamat ini dengan mengenal pasti dan memperbetulkan sebarang keadaan kerja dan/atau amalan yang berpotensi tidak selamat  serta menggalak sekitaran kerja yang selamat.

Pasukan kami mengakui untuk mencapai prestasi keselamatan yang cemerlang dan amalan baik, kami perlu mengguna dan menyokong sistem keselamatan yang sudah terbukti dan sistematik, sebuah pengurusan yang komited dan tenaga kerja yang proaktif.

Menerusi persekutuannya, Golden Age Solutions telah melaksanakan sistem kesihatan dan keselamatan di tempat kerja yang menyeluruh di seluruh perkampungan gaya hidup dan kediaman penjagaan warga tua yang mematuhi perundangan sepenuhnya.