Kehidupan Persaraan & Kediaman Penjagaan Warga Tua

Analisa Kawasan

Golden Age Solutions boleh menjalankan kajian untuk mengenal pasti lokasi sesuai bagi penubuhan sebuah Kediaman Persaraan dan/atau Rumah Jagaan Warga Tua. Ini termasuk faktor geodemografi.

Perancangan dan Pembangunan Perkampungan Persaraan & Prasarana Kediaman Penjagaan Warga Tua

Dengan gabungan pemegang berkepentingan utama, termasuk para arkitek, subkonsultan, pemilik dan pengarah, Golden Age Solutions berpengalaman dalam perancangan dan pembangunan prasarana yang berkaitan dengan:

  • Ciri-ciri fizikal perkampungan persaraan dan kediaman penjagaan warga tua, termasuk senibina, reka bentuk, warna, pencahayaan dan ruang
  • Keperluan pelesenan dan pensijilan perkampungan dan kediaman penjagaan warga tua