Pengurusan Sumber Insan

Golden Age Solutions berpengalaman dalam pengurusan insan di peringkat syarikat untuk tujuan berganda:

  • Mewujudkan nilai untuk pertubuhan
  • Pengalaman kerja positif untuk individu
  • Merekrut dan pemilihan pekerja
  • Pengurusan prestasi
  • Pampasan pekerja dan Pulang Bekerja Semula
  • Sokongan kerjaya
  • Pembangunan pasukan
  • Komunikasi dan konflik
  • Rundingan dan huraian industri
  • Latihan, Penilaian dan Pembangunan Profesional