Pembangunan Perniagaan

Golden Age Solutions boleh membantu usaha penjagaan warga tua anda dengan berbagai cara dan pada setiap tahap pembangunan.

Melalui kerja sama dengan pemaju atau pengendali anda, kami:

  • Boleh membangunkan pertubuhan tersebut, merekrut dan melatih kakitangan anda
  • Boleh menyediakan semua sistem operasi dan prosedur
  • Mempunyai sistem yang kami bangunkan yang sudah terbukti beroperasi di Australia untuk memudahkan pertumbuhan pertubuhan dan keberuntungan perniagaan yang dilestarikan
  • Boleh merubah sesuatu entiti dengan penekanan khusus kepada: struktur pertubuhan, perancangan tenaga kerja sistem operasi; dan pembangunan tenaga kerja
  • Mempunyai akses kepada berbagai kediaman penjagaan warga tua serta kemudahan latihan terkini (terletak di Sydney dan Nambucca Heads) di mana kami boleh menyediakan latihan dan pembangunan secara amali, kedua-duanya berdasar kemahiran dan pentauliahan kebangsaan
  • Boleh menjalankan latihan di Malaysia