Kod Amalan

Sejajar dengan Akta Penjagaan Warga Tua, syarikat bersekutu Golden Age Solutions komited untuk menyediakan khidmat yang:

  • Menggalak penjagaan dan kediaman bermutu tinggi dan melindungi kesihatan serta kebajikan penduduknya

  • Membantu penduduk menikmati hak yang saksama seperti orang lain

  • Memastikan bahawa penjagaan boleh didapati dan dimampui oleh semua penduduk

  • Merancang dengan berkesan dalam memberi khidmat penjagaan warga tua dan memastikan agar khidmat penjagaan warga tua dan pembiayaan disasarkan kepada orang-orang dan bidang yang sangat memerlukan

  • Menggalak khidmat yang pelbagai, fleksibel dan responsif terhadap keperluan individu

  • Menyediakan kelegaan kepada keluarga, dan

  • Menggalak “menua di tempat” dalam menghubungkan khidmat penjagaan dan sokongan